דף הבית‏ > ‏

נתוני שכר 2014

 מפעיל/ת מכונת CNC 0-1 שנות ניסיון 24-25
 ₪ לשעה 
 מפעיל/ת מכונת / כוון CNC 2-4 שנות ניסיון27-28
 ₪ לשעה 
 מפעיל/ת מכונת / כוון CNC  5+ שנות ניסיון  29-30 
₪ לשעה
   תכנת/ת CNC     0-1 שנות ניסיון    27 
 ₪ לשעה 
  תכנת/ת CNC 2-4 שנות ניסיון 30 
  ₪ לשעה   
 תכנת/ת CNC 5+ שנות ניסיון 35-45
  ₪ לשעה   
  מבקר/ת איכות    0-1 שנות ניסיון   25-27 
  ₪ לשעה  
 
 מבקר/ת איכות   2-4 שנות ניסיון    28-30 
 ₪ לשעה  
 מבקר/ת איכות  5+ שנות ניסיון  35-40
  ₪ לשעה   
 חרט/ כרסם קונבנציונלי עד 5 שנות ניסיון    30
   ₪ לשעה   
 חרט/ כרסם קונבנציונלי  5+ שנות ניסיון    40-45 
  ₪ לשעה   
  שרטט/ת מכני 0-1 שנות ניסיון   27-30  
₪ לשעה 
 שרטט/ת מכני 2-4 שנות ניסיון   30-35 
  ₪ לשעה   
 שרטט/ת מכני 5+ שנות ניסיון    40
   ₪ לשעה    
  מפעיל/ מכונה SMT  0-1 שנות ניסיון 24-25 
  ₪ לשעה   
 
 מפעיל/ מכונה SMT 2-4 שנות ניסיון    27-29  
₪ לשעה  
 מפעיל/ מכונה SMT 5+ שנות ניסיון  29-31
₪ לשעה  
 מחלים-ה / חווט / מרכיב 0-1 שנות ניסיון    23-24    
 ₪ לשעה  
  
 מחלים-ה / חווט / מרכיב  2-4 שנות ניסיון    25-27    
 ₪ לשעה    
 מחלים-ה / חווט / מרכיב  5+ שנות ניסיון   28-30    
 ₪ לשעה    
  רתך/ית 0-1 שנות ניסיון   30-35   
 ₪ לשעה    
 רתך/ית  2-4 שנות ניסיון   35-45   
 ₪ לשעה  
 
  רתך/ית  5+ שנות ניסיון   50-60    
 ₪ לשעה